VÁN PLYWOOD PHỦ MELAMINE

Plywood phủ Melamine có thể được coi là “sự sáng tạo” của ngành gỗ công nghiệp bởi nó sử dụng nhiều lớp gỗ lạng sắp xếp vuông góc với nhau cùng keo đặc chủng và nén ép ở áp suất cao tạo nên loại gỗ công nghiệp chất lượng này.